CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

AC info

Activiteitencommissie

Samengevat heeft de activiteitencommissie (AC) een klankbordfunctie en organisatorische rol wat betreft de activiteiten binnen de school. De AC bestaat uit ouders en minimaal 1 teamlid. De AC vergadert zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden vooral de organisatorische kanten van de geplande activiteiten besproken, maar ook verschillende ideeën kunnen geventileerd worden. De activiteiten worden verdeeld onder de ouders van de AC, maar desgewenst kan ook de hulp van andere ouders van daaruit ingeroepen worden.

Berichtgeving naar de ouders/verzorgers en de omgeving.
Onze achterban wordt vooral via de website, de mail, de nieuwsbrief en sociale media (zoals Facebook en Instragram) geïnformeerd.

Samenstelling Activiteitencommissie

Penningmeester:
Sandra Reuvekamp

Leden:
Desiré Feiken
Vera te Winkel
Bernadette Keizer
Eveline Prikken
Mirjam van Oest
Mirjam Pereboom
Marije Bussink
Suzanne Laarhoven