Hoofdweg 136

8383 EK , Nijensleek

0521 381885

school@debroncbs.nl

MR info

De Medezeggenschapsraad

Inspraak op het beleid
De MR is het orgaan waarmee inspraak van ouders en personeel op het beleid van de school is geregeld. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidszaken. De schooldirectie is verplicht om bij bepaalde aangelegenheden, zoals vakantieroosters en wijziging van het beleid, advies of instemming te vragen aan de MR.

Samenstelling MR
De MR CBS van De Bron bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Het aantal is afhankelijk van de grootte van een school. De Bron vindt het belangrijk dat er een enthousiaste achterban is; ouders die intensief betrokken zijn bij hun school. Dat kenmerkt de Medezeggenschapsraad en de Schoolcommissie (SC). Hoewel de MR en de SC in principe onafhankelijk van elkaar werken, proberen beide groepen wel zoveel mogelijk van elkaars activiteiten en aandachtspunten op de hoogte te blijven. De SC en MR vergaderen deels samen en deels apart.We vergaderen zes keer per jaar in CBS De Bron.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Bron behoort tot de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs Zuidwest Drenthe. Tot deze vereniging (VPCOZD) behoren negen basisscholen. De vereniging wordt geleid door een bestuur. Voor inspraak bij zaken op bestuurlijk niveau bestaat er een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) met vertegenwoordigers van iedere school. Namens De Bron neemt Annieke Otten-Zantinge zitting in de GMR.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:
Juf Ina de Weerd (groep 3/4)
Juf Marjolein Tissingh (groep 7/8)

Oudergeleding:
Marjan Renkema-Rozema
Moeder van Tomas, Eline en Jasper
marjanrozema@home.nl

Kristel Paulssen-vd Vegt
Moeder van Luc, Sofie
kristelpaulssen@gmail.com


Laatste nieuws
Nieuwe website! Achter de schermen zijn wij druk bezig om deze website te vernieuwen! Vanaf jan... Lees meer 08 oktober
Start nieuw schooljaar Hoera! Het schooljaar is weer begonnen..Wij wensen iedereen een heel fijn en lee... Lees meer 06 september
Schoolgezinsdienst Zondag 18 februari wordt er weer een schoolgezinsdienst georganiseerd. De dienst... Lees meer 10 februari
ANWB Streetwise Op 22 maart krijgen de leerlingen weer les van de ANWB. Dit wordt ook wel St... Lees meer 31 januari
De eerste weken van 2018! De eerste weken van 2018 zitten er alweer op! We zijn dit kalenderjaar begonnen ... Lees meer 25 januari
Copyright cbs De Bron - 2019