CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Kindcentrum De Bron

Welkom op de website van Kindcentrum De Bron,
een "buiten" gewoon bruisende bron van leren!


Wij zijn een christelijke school,
staan actief in de samenleving
en bieden onderwijs en opvang onder één dak.

Veel plezier met het bekijken van deze website.
Als u meer wilt weten over onze school kunt u altijd bellen naar 0521-381885
of een e-mail sturen naar school@debroncbs.nl.

De deur staat altijd voor u open.

Kalender

Contact

cbs De Bron
Hoofdweg 136
8383 EK ,Nijensleek

T: 0521 381885
E: school@debroncbs.nl

Onze speerpunten

Speerpunt 1: Onderwijs en Opvang onder één dak

Binnen ons Kindcentrum werken alle medewerkers samen als één team met één missie en visie. Samen laten we kinderen groeien, leren en ontwikkelen op eigen niveau. Bij baby, dreumes, peuters en kleuters staat spelend leren voorop. De buitenschoolse...

Lees meer

Speerpunt 2: Kanjerschool

Kindcentrum De Bron is een kanjerschool en geven wekelijks kanjertrainingen.De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De lessen van kanjertraining gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen he...

Lees meer

Speerpunt 3: Bewegend leren en buiten lessen

Naast het leren en werken met een boek, een schrift en devices, geven wij het leren een extra impuls door de inzet van bewegend leren en buitenlessen. We vertalen de lesmethodiek, die de kinderen aangeboden krijgen, door naar het schoolplein.Door bui...

Lees meer

Speerpunt 4: Onderwijs op maat

Op vaste momenten wordt het onderwijs op onze school geëvalueerd. Dit jaar nemen we het begrijpend lezen, het technisch lezen en rekenen onder de loep. We richten ons onder andere op de vernieuwingen binnen de methode Nieuwsbegrip, de inzet van clos...

Lees meer