Schoolgids

Schoolgids

De schoolgids vormt een formele informatiestroom naar ouders/verzorgers van leerlingen bij ons op school. De schoolgids is een instrument om een goed beeld van school te krijgen.

De schoolgids verschijnt ieder twee jaar en bevat achtergronden van de werkwijze bij ons op school.

Het meest recente document vindt u onder het kopje bestanden.