CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Kindcentrum De Bron

Welkom op de website van Kindcentrum De Bron,
een "buiten" gewoon bruisende bron van leren!


Wij zijn een christelijke school,
staan actief in de samenleving
en bieden onderwijs en opvang onder één dak.

Veel plezier met het bekijken van deze website.
Als u meer wilt weten over onze school kunt u altijd bellen naar 0521-381885
of een e-mail sturen naar kcdebron@trefonderwijs.nl.

De deur staat altijd voor u open.

Kalender

30 september 2021

04 oktober 2021

Contact

cbs De Bron
Hoofdweg 136
8383 EK ,Nijensleek

T: 0521 381885
E: kcdebron@trefonderwijs.nl

Onze speerpunten

Speerpunt 1: Onderwijs en Opvang onder één dak

Binnen ons Kindcentrum werken alle medewerkers samen als één team met één missie en visie. Samen laten we kinderen groeien, leren en ontwikkelen op eigen niveau. Bij baby, dreumes, peuters en kleuters staat spelend leren voorop. De buitenschoolse...

Lees meer

Speerpunt 2: Kanjerschool

Kindcentrum De Bron is een kanjerschool. Wekelijks geven de leerkrachten kanjertrainingen.De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De lessen van kanjertraining gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat he...

Lees meer

Speerpunt 3: Bewegend leren en buiten lessen

Naast het leren en werken met een boek, een schrift en devices, geven wij het leren een extra impuls door de inzet van bewegend leren en buitenlessen. We vertalen de lesmethodiek, die de kinderen aangeboden krijgen, naar het schoolplein. Uit onderzoe...

Lees meer

Speerpunt 4: Onderwijs op maat

Op vaste momenten wordt het onderwijs op onze school geëvalueerd. Dit jaar ligt de nadruk op het rekenen. We werken volgens de methode Rekenrijk, maar zetten daar ook andere rekenelementen bij in, zoals de rekenkast, spellencircuits, rekenchallenges...

Lees meer