Onze school

De school

Het gebouw
Onze school 'Kindcentrum De Bron' zit in een mooi, licht en ruim gebouw.
Het oudste deel stamt uit 1923 en het nieuwste deel is in 2004 in gebruik genomen. Vanaf die tijd zijn er verschillende interne gebouwen gerealiseerd.

De school heeft 5 leslokalen, diverse gespreksruimtes, een leerplein, een centrale hal en een gemeenschappelijke ruimte. De gemeenschappelijke ruimte wordt ook gebruikt als gymlokaal voor de kleuters.
Ook zijn er multifunctionele ruimtes binnen de school. Voor- en na schooltijd kunnen de kinderen er volop spelen en relaxen bij PlusKinderopvang. Onder schooltijd doet het dienst als extra lesruimte. Voor de kinderen van 0 tot en met 3 jaar is er een speciale ruimte waar de kinderen in alle rust spelend kunnen leren.
Ook buiten kunnen de kinderen genieten van de ruimte. Er is een groot speelterrein met een (voetbal)grasveld, een buitentheater en diverse speeltoestellen.

Het personeel
Kindcentrum De Bron heeft 17 medewerkers. Dit zijn leerkrachten, pedagogisch medewerkers, een intern begeleider, een conciërge en een directeur. Alle medewerkers kennen (vrijwel) alle leerlingen, dat voelt vertrouwd en veilig voor de kinderen.

De leerlingen
Kindcentrum De Bron is niet alleen een school voor kinderen in Nijensleek. Op De Bron zitten kinderen uit 12 omliggende dorpen als: Wilhelminaoord, Frederiksoord, Vledder, Eesveen, Noordwolde-Zuid, De Bult en Havelterberg.

Het bestuur
Kindcentrum De Bron is één van de acht scholen van Stichting Trefonderwijs in Zuidwest Drenthe. Ouders kunnen lid worden van deze stichting door een geldelijke bijdrage van € 8,-, die direct ten goede komt aan de kinderen van de school. In de statuten staan de grondslag en het doel van de stichting nader omschreven. Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering.


Schooltijden

Op Kindcentrum De Bron hanteren wij en continurooster door middel van het vijf gelijke dagen model. Hieronder vindt u de schooltijden.

Schooltijden
Maandag:
8.30 - 14.00 uur
Dinsdag:
8.30 - 14.00 uur
Woensdag:
8.30 - 14.00 uur
Donderdag:
8.30 - 14.00 uur
Vrijdag:
8.30 - 14.00 uur

Gymtijden


Groep

Wanneer

Tijdstip

Waar

1/2

Dinsdag

10.30 uur – 11.15 uur

Speellokaal

3

Vrijdag

12.30 uur – 13.15 uur

Sportveld school

Woensdag

10.00 uur – 10.45 uur

Sporthal in Vledder

4/5

Maandag

13.15 uur – 14.00 uur

Sportveld school

Woensdag

12.30 uur – 13.30 uur

Sporthal in Vledder

6

Vrijdag

13.15 uur - 14.00 uur

Sportveld school

Woensdag

11.00 uur – 11.45 uur

Sporthal in Vledder

7/8

Donderdag

13.15 uur – 14.00 uur

Sportveld school

Woensdag

08.45 uur – 09.45 uur

Sporthal in Vledder

&