Hoofdweg 136

8383 EK , Nijensleek

0521 381885

school@debroncbs.nl

Onderwijs

Onderwijsvisie

De Bron is een school voor christelijk onderwijs. Dit betekent dat de Bijbel de leidraad (de bron) is voor ons handelen. In dit kader hebben we een duidelijke visie op ons 'mens zijn'. We leren de kinderen anderen even lief te hebben als zichzelf.

Vanuit de gedachte dat:
... ieder mens uniek is;
... we iedereen in zijn waarde moeten laten;
... we elkaar en elkaars mening moeten respecteren;
... we elkaar ruimte tot ontplooing moeten geven.

Binnen datzelfde kader hebben we ook een duidelijk visie op de samenleving. We leren de kinderen de aarde leefbaar te maken en te houden. Hiervoor is nodig dat we:

- kunnen samenwerken;
- onze verantwoordelijkheid nemen voor anderen en de aarde waarop we wonen;
- zorgdragen voor de schepping; het milieu veraf en dichtbij, in het groot en in het klein.

Deze visie zien we terug in ons onderwijs op De Bron. We respecteren het eigene van ieder kind. De kinderen werken in een klimaat van veiligheid en geborgenheid, waarin ze weerbaarheid en zelfstandigheid ontwikkelen. We werken aan de totale ontwikkeling van het kind:hoofd, hart en handen.

Dus niet alleen aandacht voor het intellectuele aspect, maar ook creatief, sociaal en emotioneel.We willen de kinderen bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld om hen heen. De kinderen leren hun eigen mogelijkheden en beperkingen te respecteren, maar ook die van anderen.

Schoolklimaat

Op school werken kinderen en leerkrachten de hele dag, de hele week en het hele jaar. Dat kan alleen goed gebeuren als je je veilig voelt. Daarom vinden we het heel belangrijk dat de sfeer op onze school goed is. De kinderen moet het leuk vinden om naar school te gaan, ze moeten zich er "thuis" voelen. Gelukkig is onze school niet zo groot. Kinderen en leerkrachten zijn geen onbekenden voor elkaar.We vinden het ook belangrijk dat ouders/verzorgers zich bij ons op school thuisvoelen. U kunt iedere dag om drie uur bij ons terecht om vragen te stellen of problemen aan te kaarten.

Schoolorganisatie

De Bron werkt als basis met een leerstof-jaarklassensysteem. Dit betekent dat de kinderen in hun groep een vaste hoeveelheid leerstof krijgen aangeboden.

We gaan er vanuit dat elk kind uniek is met zijn eigen aardigheden. Om aan deze (v)aardigheden tegemoet te komen, werken we volgens het BHV principe: basis-, herhalings- en verrijkingsstof. Dit vertalen we naar dag- en weektaken. Zo komen we tegemoet aan de individuele ontwikkeling van het kind (adaptief). Indien nodig passen we de leerstof aan (eventueel 2e leerlijn), zodat kinderen op eigen tempo kunnen doorwerken. Dit werkt beide kanten op: zowel de kinderen die aan de "onderkant" als aan de "bovenkant" opvallen.

De Bron heeft twee bouwlagen: 
- de onderbouw (groep 1 t/m 4) 
- de bovenbouw (groep 5 t/m 8)

We werken met combinatiegroepen (meerdere groepen in een lokaal). De gemiddelde groepsgrootte ligt rond 23 kinderen. Op twee dagdelen combineren we drie groepen, namelijk groep 2/3/4 op maandagmiddag en groep 4/5/6 op donderdagmiddag.

Laatste nieuws
Nieuwe website! Achter de schermen zijn wij druk bezig om deze website te vernieuwen! Vanaf jan... Lees meer 08 oktober
Start nieuw schooljaar Hoera! Het schooljaar is weer begonnen..Wij wensen iedereen een heel fijn en lee... Lees meer 06 september
Schoolgezinsdienst Zondag 18 februari wordt er weer een schoolgezinsdienst georganiseerd. De dienst... Lees meer 10 februari
ANWB Streetwise Op 22 maart krijgen de leerlingen weer les van de ANWB. Dit wordt ook wel St... Lees meer 31 januari
De eerste weken van 2018! De eerste weken van 2018 zitten er alweer op! We zijn dit kalenderjaar begonnen ... Lees meer 25 januari
Copyright cbs De Bron - 2019