Opvang

PlusKinderpvang.


Vanaf 29 augustus 2016 werkt CBS de Bron samen met PlusKinderopvang, waarna we onszelf Kindcentrum noemen. Het Kindcentrum biedt onderwijs en opvang in een doorgaande lijn.

Met onze voorzieningen ondersteunen wij ouders graag in een drukke tijd van werken en kleine kinderen. Het voordeel van opvang en onderwijs binnen één centrum is dat kinderen van jongs af aan gekend worden. Daarnaast is het handig en gezellig dat kinderen uit hetzelfde gezin op één adres terecht kunnen. PlusKinderopvang biedt de volgende mogelijkheden:

  • Kinderdagopvang van 0 - 4 jaar
  • Peuterspeelzaalwerk van 2 - 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang van 4 - 12 jaar (voor- en naschoolse opvang)

Wilt u meer weten over de locatie, contactmogelijkheden, flexibele opvang of tarieven? Kijk dan op www.pluskinderopvang.nl Hier vindt u ook een rekentool voor een indicatie van de kosten. Telefonisch is Pluskinderopvang bereikbaar via 06 27 30 74 32 of loop vrijblijvend binnen.