Speerpunt 1: Onderwijs en Opvang onder één dak

Binnen ons Kindcentrum werken alle medewerkers samen als één team met één missie en visie. Samen laten we kinderen groeien, leren en ontwikkelen op eigen niveau. Bij baby, dreumes, peuters en kleuters staat spelend leren voorop. De buitenschoolse opvang is gericht op het ontwikkelen van talenten in vrije tijd door ontspanning, spel en een uitdagend activiteitenaanbod.

Met onze voorzieningen ondersteunen wij ouders graag in een drukke tijd van werken en kleine kinderen. Het voordeel van opvang en onderwijs binnen één centrum is dat kinderen van jongs af aan gekend worden. Daarnaast is het handig en gezellig dat kinderen uit hetzelfde gezin op één adres terecht kunnen. PlusKinderopvang, onderdeel van Kindcentrum de Bron, biedt de volgende mogelijkheden:
  • Kinderdagopvang van 0 - 4 jaar
  • Peuterspeelzaalwerk van 2 - 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang van 4 - 12 jaar (voor- en naschoolse opvang)

Wilt u meer weten over de locatie, contactmogelijkheden, flexibele opvang of tarieven? Kijk dan op www.pluskinderopvang.nl. Hier vindt u ook een rekentool om een indicatie van de kosten te krijgen. Telefonisch is Pluskinderopvang bereikbaar via 06-27 30 74 32 of loop vrijblijvend even binnen.