Speerpunt 2: Kanjerschool

Kindcentrum De Bron is een kanjerschool. Wekelijks geven de leerkrachten kanjertrainingen.De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De lessen van kanjertraining gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal en emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. De focus ligt op het komende schooljaar op continuïteit en borging.