CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Speerpunt 3: Bewegend leren en buiten lessen

Naast het leren en werken met een boek, een schrift en devices, geven wij het leren een extra impuls door de inzet van bewegend leren en buitenlessen. We vertalen de lesmethodiek, die de kinderen aangeboden krijgen, door naar het schoolplein.Door buiten actief bezig te zijn met de lesstof, wordt het brein in beweging gezet en blijft de lesstof letterlijk beter hangen. Daarnaast heeft het positief effect op de aandacht en concentratie van leerlingen.