CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Speerpunt 3: Bewegend leren en buiten lessen

Naast het leren en werken met een boek, een schrift en devices, geven wij het leren een extra impuls door de inzet van bewegend leren en buitenlessen. We vertalen de lesmethodiek, die de kinderen aangeboden krijgen, naar het schoolplein. Uit onderzoek is gebleken, dat wanneer cognitieve taken gekoppeld worden aan bewegen en spel, dat de hersenen meer geprikkeld worden ende intrinsieke motivatie wordt bevorderd. Daarnaast is bewegen gezond.