CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Speerpunt 4: Onderwijs op maat

Op vaste momenten wordt het onderwijs op onze school geƫvalueerd. Dit jaar nemen we het begrijpend lezen, het technisch lezen en rekenen onder de loep. We richten ons onder andere op de vernieuwingen binnen de methode Nieuwsbegrip, de inzet van close-reading en inzet van diverse rekenmiddelen binnen ons rekenonderwijs. Speerpunt hierbij is de afstemming van het leerstofaanbod voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen.